Author Archives: admin

Certifikat Heta Arbeten

Brandskyddsföreningen har tagit fram riktlinjer för hästskoning – heta arbeten. Heta arbeten är arbeten ”med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor”. Det kan tex vara slipning och svetsning men även varmskoningen såklart. Riktlinjerna kan du läsa om här: … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Fölträning påbörjas

Nu har båda fölen varit inne för första gången och fått träna på att lyfta benen som en förberedelse för framtida hantering vid verkning och skoning.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Embla från Bifröst totalbedömnd till 8.04

Vår uppfödning Embla från Bifröst, född 2012, vann idag sin avelsklass på avelsbedömningen på Margaretehof med fina totalpoängen 8.04. Stort TACK Helena Kroghen Aðalsteindottir som tränat Embla under våren och som också genomförde en fin avelsvisning. Exteriör Huvud 7.5 Hals-Manke-Bog 8 … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Varför anlita en godkänd hovslagare?

Vad är en ”godkänd hovslagare” egentligen? Det kan du läsa mer om på Svenska Hovslagareföreningens hemsida: http://hovslagareforeningen.se/godkand-hovslagare/

Posted in Nyheter | Leave a comment