Certifikat Heta Arbeten

Brandskyddsföreningen har tagit fram riktlinjer för hästskoning – heta arbeten. Heta arbeten är arbeten ”med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor”. Det kan tex vara slipning och svetsning men även varmskoningen såklart.
Riktlinjerna kan du läsa om här:
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/sbf-ha-012-1-haskoning—heta-arbeten-digital.pdf

Självklart har jag giltigt certifikat för Heta arbeten:
pastedImage

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.